South ChinaShanghai MORE
     Add:
     6/F,CCOIC Building, 2 Huapichang Hutong,Xicheng District, Beijing
     Tel:
     010-82217788,64646688
     Fax:
     010-82217766,64643500
     P.C.:
     100035
     Email:
     info@www.caleyei.com